Καταστατικό "Λέσχης Φίλων Γ. Παπανδρέου"

Πήγαινε κάτω

Καταστατικό "Λέσχης Φίλων Γ. Παπανδρέου"

Δημοσίευση  Admin Την / Το Πεμ Οκτ 04, 2007 7:39 pm

ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠΡΟΟΙΜΙΟ


«Είμαστε η ομάδα των ενεργών πολιτών που στηρίζουμε τον Γιώργο Παπανδρέου.
Και τον στηρίζουμε όχι αιρετικά, αλλά επειδή πιστεύουμε τις θέσεις του και τις ιδέες του για μια σύγχρονη, δίκαιη, προοδευτική και αληθινά σοσιαλιστική κοινωνία.
Ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί να εγγυηθεί ένα αληθινά σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ.
Ένα κίνημα που θα πρεσβεύει την διαφάνεια, τις αξίες και το ήθος της πολιτικής ζωής του τόπου μας.
Δεν μας ενδιαφέρει η στείρα αντιπαράθεση, ο καταγγελτικός λόγος, η παρελθοντολογία, ο λαϊκισμός και το κυνήγι μαγισσών.
Δεν διεκδικούμε μερίδιο στην εξουσία αλλά αναζητάμε πραγματική ελπίδα για το αύριο.
Η «Λέσχη Φίλων Γεωργίου Παπανδρέου» καλωσορίζει όλους όσους εκφράζει.»1. ΙΔΡΥΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2007, οι πιο κάτω αναφερόμενοι και υπογράφοντες, μέλη και φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ, συγκροτούμε μια κίνηση πολιτών – ομάδα που θα πορευτεί πολιτικά με σκοπό την υποστήριξη του Προέδρου του κινήματος Γεωργίου Α. Παπανδρέου, στην επανεκλογή του ως Πρόεδρος του κινήματος στις επερχόμενες εσωτερικές εκλογές του κόμματος σύμφωνα με τις καταστατικές διαδικασίες στις 11 Νοεμβρίου 2007.
Για την επιτυχία του σκοπού μας, θα μεταχειριστούμε κάθε ηθικά και νομικά ανεπίληπτο και πολιτικά δόκιμο μέσον και τρόπο.
Ο διάλογος και η πειθώ με επιχειρήματα, πολιτικές απόψεις και αποδεικτικά στοιχεία, θα είναι το βασικό μας όπλο στην κατάδειξη της υπεροχής του Γεωργίου Παπανδρέου για το αξίωμα του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ, έναντι οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου, της αναγκαιότητάς του ως επικεφαλής του κινήματος στη διόρθωση της πορείας του από άστοχες επιλογές προσώπων.
Μοναδικό κίνητρο για την συγκρότηση της κίνησης-ομάδας μας, είναι η στήριξή μας στον Γεώργιο Παπανδρέου ως πρόεδρο του κινήματος και η πεποίθησή μας είναι ότι είναι ο αρχηγός που μπορεί να μετουσιώσει τις ελπίδες μας σε πράξη, να βοηθήσει στην ανάπτυξη και να αλλάξει την πορεία της πατρίδας μας και να την προωθήσει στον δρόμο της ανάπτυξης, του αληθινού σοσιαλισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης.


ΑΘΗΝΑ 24 Σεπτεμβρίου 2007

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λυμπέρης Ανδρέας

2. Νικάκης Ανδρέας

3. Περάκης Νίκος

4. Ευταξία Μόνικα

5. Νικητόπουλος Γρηγόρης

6. Αλιγιζάκης Μενέλαος
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Διοικητικά όργανα της Λέσχης είναι:
1. Η οργανωτική Επιτροπή
2. Οι Εκπρόσωποι των Περιφερειών
3. Η Ολομέλεια
-//-

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.1 Η Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) απαρτίζεται από επτά (7) μέλη.
3.1.1 Η σύνθεση της οργανωτικής επιτροπής, μπορεί να διευρυνθεί με απόφασή της, σε μελλοντική συνεδρίαση.
3.2 Η θητεία της Ο.Ε. είναι ετήσια.
3.3 Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.
3.4 Η εκλογή των μελών της Ο.Ε. γίνεται στη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, από την ολομέλεια της Λέσχης (μόνο εγγεγραμμένα μέλη) και σύμφωνα με το πλειοψηφικό σύστημα.
3.5 Κάθε μέλος της Ο.Ε. αναλαμβάνει ευθύνες οργανωτικού, διοικητικού, συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων από τη Γενική Συνέλευση και ανάλογα με τις δυνατότητες του
3.6 Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής είναι απολύτως ισότιμα μεταξύ
τους, αλλά για λόγους τάξης οι θέσεις των οργάνων καθορίζονται ως εξής:

3.6.1 Πρόεδρος:
Εκπροσώπηση της Λέσχης σε πολιτειακούς και λοιπούς φορείς, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο.

3.6.2 Αντιπρόεδρος:
Εκπροσώπευση της Λέσχης σε πολιτειακούς και λοιπούς φορείς, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο.

3.6.3 Γ. Γραμματέας:
Τήρηση διαδικασιών, καταστατικού, πρακτικών και διοργάνωση εκδηλώσεων

3.6.4 Ειδικός Γραμματέας Α΄:
Επικοινωνία – συντονισμός - λοιπές ενέργειες σχετικές με τα μέλη και κυρίως με τη νέα γενιά

3.6.5 Ειδικός Γραμματέας Β΄:
Επικοινωνία – συντονισμός – λοιπές ενέργειες σχετικές με τα μέλη και κυρίως με την ανάπτυξη της Λέσχης στην Περιφέρεια

3.6.6 Έφορος:
Τήρηση εκλογικών και λοιπών καταστατικών διαδικασιών

3.6.7 Ταμίας:
Διαχείριση οικονομικών

-//-

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4.1 Εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με το πλειοψηφικό σύστημα, τα διοικητικά όργανα και ρυθμίζει τις αρμοδιότητές τους.
4.2 Έχει την ευθύνη της ανάπτυξης των δημοσίων σχέσεων (εσωτερικών και εξωτερικών) της Λέσχης
4.3 Εγκρίνει και τροποποιεί το καταστατικό λειτουργίας
4.4 Εγκρίνει και τροποποιεί το σύνολο των ενεργειών της Λέσχης (forum, εκδηλώσεις, προβολή κλπ)
4.5 Επεξεργάζεται τις προτάσεις και εγκρίνει ομόφωνα τις υποψηφιότητες για τους εκπροσώπους των περιφερειών της Λέσχης και καθορίζει τις διαδικασίες τήρησης του καταστατικού.
4.6 Καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη σύνταξη μητρώου μελών και μητρώου φίλων
4.7 Καθορίζει τις διαδικασίες διαγραφής μελών
4.8 Καθορίζει τις λεπτομέρειες συνάθροισης των μελών και φίλων σε ανοιχτές συναντήσεις και φροντίζει για την ομότιμη συμμετοχή όλων των μελών στις προβλεπόμενες διαδικασίες
4.9 Κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο (διαδίκτυο, τοιχοκολλήσεις, επιστολές κ.ο.κ) τις αποφάσεις των συνεδριάσεων και των ανοιχτών συναντήσεων

-//-


5. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5.1 Η Ο.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν συνέρχεται με τουλάχιστον 3/4 των μελών της
5.2 Η Ο.Ε. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές το μήνα, εκτάκτως δε ύστερα από πρόσκληση και κατά την κρίση του 1/3 των μελών της.
5.3 Οι αποφάσεις της Ο.Ε. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5.4 Η θεματολογία των συνεδριάσεων κοινοποιείται στους μετέχοντες τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία συνάντησης, με ευθύνη ενός μέλους της.
5.5 Σε περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής ενός μέλους της Ο.Ε., τη θέση του καταλαμβάνει, το αργότερο εντός 15 ημερών, ο πρώτος επιλαχών στην καθολική ψηφοφορία ανάδειξης μελών Ο.Ε., η κατόπιν εκδήλωσης επιθυμίας εκ μέρους μέλους της Λέσχης, το οποίο θα τεθεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
5.6 Ανοιχτές συνεδριάσεις θα γίνονται τέσσερις φορές τον χρόνο, σε προσυμφωνημένα διαστήματα.
5.7 Στις ανοιχτές συνεδριάσεις δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φίλοι και τα μέλη.

-//-

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

6.1 Εκπρόσωποι περιφερειών ορίζονται μετά από ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας της Οργανωτικής Επιτροπής.
6.2 Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία τμήματος (παραρτήματος) της «Λέσχης Φίλων Γ. Παπανδρέου» στην περιφέρεια, είναι η εγγραφή δέκα (10) τουλάχιστον μελών από την συγκεκριμένη περιοχή στην «Λέσχη Φίλων Γ. Παπανδρέου».
6.3 Στις Γενικές Συνελεύσεις της «Λέσχης Φίλων Γ. Παπανδρέου», οφείλουν να παρευρίσκονται και οι εκπρόσωποι των περιφερειακών τμημάτων (παραρτημάτων) της Λέσχης μας.
6.4 Στις τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της Οργανωτικής Επιτροπής της «Λέσχης Φίλων Γ. Παπανδρέου», σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού, εάν κριθεί απαραίτητη η παρουσία των εκπροσώπων των περιφερειών, οφείλουν να παρευρίσκονται, εκτός σοβαρού κωλύματος το οποίο θα πρέπει να γίνει γνωστό στην Οργανωτική Επιτροπή εγγράφως.
6.5 Οι αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής της Λέσχης μας, είναι δεσμευτικές και για τους εκπροσώπους των περιφερειών.
6.6 Όλα τα άρθρα του παρόντος καταστατικού, ο σκοπός και το προοίμιο της Λέσχης μας, δεσμεύουν τον πρόεδρο και τα μέλη των περιφερειακών τμημάτων (παραρτημάτων) της «Λέσχης Φίλων Γ. Παπανδρέου»
6.7 Για θέματα σύνταξης μητρώου μελών, ενεργειών, εκδηλώσεων, διαγραφών μελών των περιφερειακών τμημάτων (παραρτημάτων) ισχύει το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

-//-

7. ΜΕΛΗ ΛΕΣΧΗΣ

7.1 Σύμφωνα με τους νόμους της ελληνικής πολιτείας περί προσωπικών δεδομένων, αλλά και σύμφωνα με την ηθική και πολιτική δεοντολογία που δεσμεύει τη Λέσχη μας, όλα τα στοιχεία – προσωπικά δεδομένα των μελών μας, παραμένουν απόρρητα.
7.1.1. Το μητρώο των εγγεγραμμένων μελών δεν ανακοινώνεται, δεν κοινοποιείται, δεν παραποιείται. Δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.
7.2 Μέλη της Λέσχης έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ενεργοί Έλληνες πολίτες, φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ, άνω των 18 ετών, που συμφωνούν με τους σκοπούς και τους στόχους της Λέσχης και συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής.
7.3 Αμέσως με την εγγραφή του εκδίδεται κάρτα μέλους.
7.4 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τα διοικητικά όργανα της Λέσχης, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την εγγραφή του.
7.5 Στις ανοιχτές συναντήσεις των μελών, κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ερωτημάτων στην Οργανωτική Επιτροπή.

-//-

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

8.1 Η οργανωτική επιτροπή συνεδριάζει τακτικά 2 φορές το μήνα.
8.2 Η ολομέλεια συγκαλείται τακτικά τέσσερις (4) φορές το χρόνο, εκτάκτως δε, όποτε κριθεί απαραίτητο από την Οργανωτική Επιτροπή.
8.2.1 Κατά τη διάρκεια των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων με θέμα εκλογές Διοικητικών Οργάνων, καθορίζεται Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, από τους Παρόντες στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
8.3 Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη.

8.3.1 Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας εκλογής για τα Διοικητικά Όργανα, καθώς και δικαίωμα κατάθεσης οποιασδήποτε ενστάσεως κατά των Διοικητικών Οργάνων, έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την εγγραφή του.
8.4 Η πρόταση για αναθεώρηση καταστατικού γίνεται με ευθύνη της Ο.Ε. μία φορά ετησίως. Η απόφαση αναθεώρησης του καταστατικού λαμβάνεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και το αναθεωρημένο καταστατικό ανακοινώνεται στην επόμενη ολομέλεια.
8.5 Κάθε ψηφοφορία είναι μυστική.
8.6 Για τη συνέχεια ή αναστολή ή παύση των δραστηριοτήτων της Λέσχης, αρμόδια να αποφασίσει είναι μόνο η ολομέλεια της Λέσχης.

-//-

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Η Λέσχη μπορεί να επεκταθεί εκτός του αρχικού στόχου και σκοπού της και σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση ή και διοργάνωση θεατρικών, μουσικών και λοιπών συναφών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού, διοργάνωση εκδρομών και περιηγήσεων, επισκέψεων σε χώρους γενικότερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως μουσεία κ.λ.π.
9.2 Η ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ διατηρεί τον πολιτικό χαρακτήρα της, αλλά παράλληλα μπορεί να επεκταθεί σε κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.


Αθήνα 27-9-2007
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής)
avatar
Admin
Admin
Admin

Άντρας Αριθμός μηνυμάτων : 13
Location : ATHENS
Registration date : 26/09/2007

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://forumgap.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή

- Παρόμοια θέματα

 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης